Internet:
Fiskalni uređaji:
Internet podešavanja:
Računarska tehnika:
Uplatnica:
TeamViewer:
WebMail:
Izrada web stranica:
Elektrotehničke usluge:

Obaveštenja

Nova korisnička oprema
Usled velikog interesovanja korisnika za novu opremu...


Email uputstvo
Kratko uputstvo u vezi email poruka i virusa...


×

Nova korisnička oprema


Obaveštenje za postojeće i nove korisnike internet-a SKS Company.
Novu, najsavremeniju opremu za bežični internet je moguće naručiti i otplatiti u 6 mesečnih rata. Ukupna cena opreme je 9.000 dinara.
Ova oprema obezbeđuje brzine pristupa više desetina megabita u sekundi.
Oprema nakon otplate postaje vlasništvo korisnika.
Za detalje nas kontaktirajte na sledećim brojevima telefona 024/815-320 ili 065/815-320-0
×

Email uputstvo


Email-ovi su najčešći uzrok dobijanja računarskih virusa, prevara i krađa. Sledi kratko uputstvo za zaštitu:
  1. Početno filtriranje poruka je najbolje uraditi putem webmail-a. Webmail je usluga kojom se rukuje porukama dok se one nalaze na mail serveru SKS Company. Prijaviti se na webmail servis, uz zadavanje Vašeg korisničkog imena i lozinke. Označiti sve neželjene poruke i obrisati ih pomoću dugmeta sa desne strane (Delete). Neželjene poruke su napisane na stranom jeziku, kao i poruke dobijene od nepoznatih osoba. Ukoliko niste sigurni ko je poslao email, dovoljno je mišem pokazati na pošiljaoca (From) i nakon jedne sekunde će se na pločici ispisati email adresa sa koje je poruka poslata.
  2. U folderu za prispelu poštu (Inbox) ostaviti samo poruke za koje ste sigurni da dolaze od Vama poznatog pošiljaoca sa kojima se dopisujete. Obrisane poruke obrisati iz foldera za obrisane poruke (Trash), da se poštansko sanduče ne bi napunilo. Odjaviti se sa webmail-a.
  3. Tek nakon ove akcije se pokreće program za razmenu elektronske pošte (Outlook, Thunderbird ili sličan). U Inbox-u programa se preuzimaju sve neobrisane poruke opisane u prethodnim tačkama.

Među ulaznim porukama se može naći još nekoliko situacija na koje bi trebalo reagovati na sledeće načine:

  • Nikako ne slati nikome putem email-a Vaše lične podatke kao što su: prezime, ime, adresa, broj računa u banci i slično. Niko nema prava da od Vas traži ove podatke putem Email-a! Na ovaj način se dolazi do krađe ličnih podataka.
  • Fajlove koji se nalaze u prilogu poruka (attachemnt) nikako ne otvarati osim ukoliko niste sigurni da su došli od poznate osobe i da je poruku poslala ta osoba a ne virus na njegovom računaru.
Pozdravljamo Vas
na web stranicama
SKS Company


 

No Limit radio live:

.

developed by SKS Company 1996 - 2018